LOGO

LOGO
LINK CĂTRE BLOGUL PROIECTULUI http://www.comeniusshowmeyourschool.blogspot.com/

miercuri, 24 octombrie 2012

PREZENTAREA PROIECTULUILOGO
      Simbolul desemnat câştigător, în urma concursului desfăşurat la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Marginea                                                                                                                                                         


LANSAREA PROIECTULUI

     În septembrie 2012 a avut loc, în cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Marginea, lansarea oficială a proiectului multilateral "Show me your school, I'll show you mine".

Prezentarea a fost făcută de doamna directoare Moldovan Elena 


şi responsabilul proiectului, înv. Moisoc Diana.


   La activitate au participat domnul primar Onufrei Ioan, consilierii locali Hriţcan Iliana, Bodnărescu Traian, Bodnărescu Ionel, 


cadrele didactice ale şcolii, părinţi şi elevi. 

vineri, 5 octombrie 2012

ACTIVITĂŢIDescrierea mobilităţilor şi a altor activităţi
Destinaţia
(doar pentru mobilităţi)
Data aproximativă
Parteneri implicaţi
PREZENTAREA PROIECTULUI: prezentarea proiectului către elevi, părinţi şi membrii comunităţii locale.
Formarea unui consiliu al elevilor pentru proiectul Comenius şi selectarea elevilor care se vor deplasa în ţările partenere.
Punctul de pornire: elevii adună fotografii, descrieri, insemnări despre intreaga şcoală, profesori şi elevi ce vor fi prezentate celorlalte şcoli la prima întâlnire în Spania. 

Septembrie
2012
Toate ţările partenere
BLOGUL COMENIUS: crearea unui blog în care elevii din fiecare ţară parteneră vor furniza informaţii săptămânal despre evenimentele interesante care au loc în şcoala lor (vremea, activităţi artistice, concursuri sportive, etc). Tot aici se vor posta materiale, imagini, prezentări ppt şi studii. 

Septembrie
2012
Spania
Toate ţările partenere
CONCURSUL LOGO: este un concurs al elevilor în care ei fac un desen, iar cel mai bun desen al fiecărei şcoli este postat pe blogul Comenius. Elevii votează desenul preferat care va reprezenta proiectul, devenind logo-ul acestuia.  

Septembrie
2012
Toate ţările partenere
PRIMA ÎNTÂLNIRE (SPANIA)

ES-SPANIA
Octombrie
2012
Spania
Toate ţările partenere
COLŢURILE COMENIUS: organizarea Colţurilor Comenius în şcoli. Aceste colţuri includ materialele primite la prima întâlnire precum şi din activităţile viitoare.

Octombrie
2012
Toate ţările partenere
ACEASTA ESTE ŞCOALA NOASTRĂ: pregătirea unei prezentări PowerPoint care va include imagini cu profesori, elevi, directori, şcoli, oraşe, regiuni şi postarea acesteia pe blogul Comenius. 

Noiembrie
2012
Toate ţările partenere
CONCURS FOTO: “ŞCOALA MEA PRIN OCHII MEI” (MY SCHOOL THROUGH MY EYES): elevii participă la concurs iar cele mai bune fotografii vor fi reunite într-o prezentare Powerpoint ce va fi postată pe blogul Comenius. 

Decembrie
2012
Turcia
Toate ţările partenere 
O ZI LA ŞCOALA (ONE DAY AT SCHOOL): profesorii vor scrie şi vor posta pe blogul Comenius sumarul unei activităţi pe durata unei zile întregi de şcoală.

Decembrie
2012
Toate ţările partenere 
A DOUA ÎNTÂLNIRE (POLONIA)

PL-POLONIA
Ianuarie
2013
Polonia
Toate ţările partenere 
DELICIOS (YUMMY): elevii pregătesc meniul săptămânal al şcolii şi îl postează pe blogul Comenius.

Februarie
2013
Toate ţările partenere 
PE URMELE ISTORIEI (HISTORY FOLLOWERS): pregătirea unui proiect despre moştenirea istorică a şcolii, conceperea unor postere, broşuri şi albume. Aceste material va fi distribuit la a treia întâlnire Comenius în Franţa.

Februarie
2013
Toate ţările partenere 
A TREIA ÎNTÂLNIRE (FRANŢA): 

FR-FRANŢA
Martie
2013
Franţa
Toate ţările partenere  


PE TERENUL DE JOACĂ (ON THE PLAYGROUND): elevii realizează scurte înregistrări video cu jocurile pe care le joacă in timpul liber, explică regulile şi apoi le postează  

Martie
2013
Toate ţările partenere  
LOCURILE UNDE EU POT ÎNVĂŢA (PLACES WHERE I CAN LEARN): conceperea unei broşuri cu locurile şi spaţiile unde elevii pot învăţa (sala de clasă, strada, grădina şcolii, sala de sport, zona rurală, etc) pentru a fi distribuită la următoarea întâlnire.

Aprilie
2013
Toate ţările partenere  
A PATRA ÎNTÂLNIRE (SLOVACIA)

SK-SLOVACIA
Mai
2013
Slovacia
Toate ţările partenere  
ZIUA COMENIUS-fiecare partener organizează o serbare a zilei Comenius la şcoală. Proiectul Comenius va fi arătat familiilor, consiliului profesoral şi comunităţii locale.

Mai 2013

Toţi partenerii
ŞCOALA MEA SERBEAZĂ- crearea unui videoclip cu rezumatul serbarilor principalede pe parcursul anului şcolar (Halloween, Crăciun, Ziua Păcii, Carnaval)

Iunie 2013
Toţi partenerii
CREAREA UNUI CALENDAR: elevii vor face un calendar pentru următorul an şcolar în care vor marca zilele importante precum festivităţile, serbările, etc. O dată ce toate şcolile au scris partea lor acesta va fi printat şi trimis tuturor şcolilor

Iunie 2013

Turcia
Toţi partenerii
Profesorii implicaţi în proiect ar trebui să strângă idei pentru Raportul de progres.

Iunie 2013
Toţi partenerii
Elevii completează chestionare cu privire la proiect până în acel moment, pe  Blogul Comenius

Iunie 2013
Grecia
Toţi partenerii

ECHIPA DE PROIECTMembrii echipei de proiect la nivelul şcolii:

Moisoc Diana - prof. înv. primar -  coordonator proiect (comunicare între membrii echipei de proiect, întocmirea documentelor de raportare, organizarea mobilităţilor)
Moldovan Elena - director (gestionarea resurselor financiare, responsabil cu realizarea colţului Comenius)
Vega Irina - prof. engleză ( responsabil cu corespondenţa prin e-mail cu partenerii, traducere materiale)
Malanca Mariana - prof. fizică ( responsabil cu activităţile desfăşurate la nivelul învăţământului gimnazial )
Covaşă Aurora - prof. română  ( responsabil cu activităţile de diseminare şi întocmirea proceselor verbale )
Casandra Daniela - prof. tehnologie ( responsabil cu evaluarea activităţilor )
Prelipcean Elena - prof. înv. primar ( responsabil cu activităţile desfăşurate la nivelul învăţământului primar)
Cazaciuc Daniela - prof. înv. primar ( responsabil cu realizarea colţului Comenius)
Tăşală Rodica - prof. înv. primar ( responsabil cu evaluarea activităţilor )
Eremie Margareta - prof. înv. primar ( responsabil cu activităţile de diseminare)
Cotos Ioana- prof. română  ( responsabil cu evaluarea activităţilor, traducere materiale )

ELEVI:
Brailean Andreea - clasa a VII-a
Geană Ionela - clasa a VII-a
Mihalescu Maria - clasa a VII-a
Niculcea Costel - clasa a VII-a
Ţigănaş Ştefan - clasa a VII-a
Bodnărescu Camelia - clasa a VIII-a
Corbuleac Costel - clasa a VIII-a
Niculcea Cristina - clasa a VIII-a
Popescu Andreea - clasa a VIII-a
Sfichi Mihaela - clasa a VIII-a
Rotaru Iulia - clasa a VII-a
Boicu Adriana  - clasa a VII-a
Gheliuc Roberto - clasa a VII-a

miercuri, 3 octombrie 2012

DESCRIEREA PROIECTULUI

SUMAR 

     "Show me your school, I'll show you mine" este un proiect multilateral Comenius în care sunt implicate 8 ţări: Spania, Turcia,Bulgaria, Polonia, Grecia, Franţa, România, Slovacia.

     Şcolile implicate în acest parteneriat Comenius, doresc să furnizeze elevilor şi profesorilor şansa de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi aptitudinile prin intermediul unui cadru european multicultural şi multilingvist care, datorită problemelor geografice şi culturale, riscă de a fi exclus din anumite activităţi ce pot fi disponibile şcolilor din spaţiul urban.
    Contactul cu alţi oameni, alte şcoli, alte ţări, alte culturi şi alte societăţi ne îmbogăţeşte într-un mod excepţional pe noi ca persoane şi, drept urmare, ca profesori sau elevi.  
     Proiectul nostru caută în mod direct atingerea acestor obiective pe care orice alt proiect Comenius le urmăreşte, având în vedere că a fost conceput în jurul ideii de şcoală.  
     Dorim să împărtăşim toate experienţele pe care le obţinem din acest proiect cu comunitatea noastră, aşa încât cât mai mulţi oameni să poată beneficia de ele. 

     Elevii vor crea rezultatele proiectului, în care se vor prezenta aspecte ale vieţii școlare. Ei vor face schimb de materiale cu copiii din şcolile partenere şi vor analiza informaţiile primite  găsind asemănări şi deosebiri. Astfel, vor ajunge să cunoască alte culturi şi sisteme educaţionale, vor învăţa să aprecieze diferenţele şi să devină mai toleranţi. Implicarea elevilor în acest proiect reprezintă o opotunitate pentru dezvoltarea abilităţilor lor de comunicare în limba engleză, care este limba de comunicare a acestui proiect.OBIECTIVE


1. Să facă schimb de materiale didactice şi metodologii inovative cu celelalte centre şi profesori
2. Să înveţe şi să compare diferite medii de învăţare
3. Să observe, să compare şi să înveţe să folosească diferite materiale de predare
4. Să faciliteze comunicarea dintre elevii din ţări diferite, folosind limba străină în scopul comunicării
5. Să ajute elevii să-şi cunoască propriul sistem educaţional şi să-l compare în mod critic cu altele  
6. Să cunoască, să accepte şi să beneficieze de alte culturi, tradiţii şi obiceiuri, facilitând crearea unui sentiment de apartenenţă la spaţiul european
7. Să se familiarizeze cu folosirea ICT în scop comunicativ
8. Să distribuie cunoştinţele obţinute în urma experienţei Comenius la nivel local prin intermediul mijloacelor media precum ziare sau reviste şcolare
9. Să ofere şanse egale tuturor elevilor, inclusiv celor cu nevoi speciale şi imigranţilor prin învăţarea unei culturi diferite 


marți, 2 octombrie 2012

PARTENERI

SPANIA
*Centro Rural Agrupado Río Aragón 

TURCIA
*KONUTKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
BULGARIA
*Osnovno uchilishte "Mati Bolgaria"

POLONIA
*Szkoła Podstawowa w Minodze
GRECIA
*2nd PRIMARY SCHOOL OF AGIA VARVARA
FRANŢA
*RPI Saou/Soyans/FRancillon 
*Ecole Publique de Saint Nazaire Le Desert

ROMÂNIA
*Şcoala Gimnazială Nr.2 Marginea


*SLOVACIA
Zakladna skola Jozefa Horaka
HOMEACEST PROIECT A FOST FINANŢAT CU SPRIJINUL COMISIEI EUROPENE
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională  şi  Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.


               În februarie 2012 am depus candidatura pentru un proiect multilateral Comenius, în parteneriat cu 8 şcoli din : Spania, Turcia, Bulgaria, Polonia, Grecia, Franţa ( 2 şcoli ) şi Slovacia. În urma procesului de evaluare a candidaturilor, proiectul a fost aprobat în toate ţările partenere. Şcoala noastră va beneficia de un grant de 24000 euro pentru buna desfăşurare a activităţilor, care include printre altele 16 mobilităţi ale cadrelor didactice şi 8 mobilităţi ale elevilor.


Am creat acest blog pentru:

- a populariza proiectul în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, membrilor comunităţii locale;

- a îmbunătăţi colaborarea dintre membrii echipei de proiect;

- a disemina activităţile proiectului.